Skip to main content
Logotip Europske komisije
Climate Action

Održivi ciklusi ugljika

carbon_removals_3

Kako bismo postigli klimatsku neutralnost, radimo na uklanjanju CO2 iz Zemljine atmosfere. 

Ugljik je atom života, naših društava i gospodarstava. Dio je našeg DNK-a, hrane koju jedemo, proizvoda koje svakodnevno upotrebljavamo, goriva koja napajaju naše domove, vozila i tvornice, materijala koje koristimo za izgradnju gradova. Ugljik neprekidno kruži između atmosfere, oceana, vegetacije i Zemljine kore u prirodnoj, ali krhkoj ravnoteži koju su ugrozile određene aktivnosti: emisije nastale izgaranjem fosilnih goriva, industrijskim procesima i prenamjenom zemljišta kumuliraju se u oceanima i znatno povećavaju koncentraciju CO2 u atmosferi, pogoršavajući klimatsku krizu i krizu bioraznolikosti. 

Uklanjanje ugljika iz šuma, poljoprivrednih praksi ili tehnoloških rješenja bit će sve važnije u postizanju klimatske neutralnosti do 2050. te će nakon toga postati glavna točka djelovanja, kad će radi aktivnog smanjivanja koncentracija CO2 u atmosferi i stabiliziranja klime biti potrebne negativne emisije. 

Održivi ciklusi ugljika

Komisija je u prosincu 2021. donijela Komunikaciju naslova „Održivi ciklusi ugljika”, u kojoj je utvrđen akcijski plan za razvoj održivih rješenja za povećanje uklanjanja ugljika. 

U Komunikaciji se ističe nekoliko ključnih prepreka i predlažu kratkoročne i srednjoročne mjere za njihovo svladavanje. 

  • Sekvestracija ugljika u poljoprivredi: do 2028. svaki upravitelj zemljišta trebao bi imati pristup provjerenim podacima o emisijama i uklanjanju, a sekvestracijom ugljika trebalo bi poduprijeti postizanje predloženog cilja neto uklanjanja od 310 Mt ekvivalenta CO2 u zemljišnom sektoru do 2030., koji je u srpnju predstavljen u paketu za provedbu europskog zelenog plana

  • Održivi ugljik u industriji: do 2028. svaka tona CO2 koja se u industriji uhvati, transportira, upotrebljava i skladišti mora se prijaviti i razvrstati prema izvoru; do 2030. najmanje 20 % ugljika koji se upotrebljava u proizvodima mora potjecati iz održivih nefosilnih izvora; a do 2030. godine 5 milijuna tona CO2 godišnje mora se ukloniti iz atmosfere i trajno uskladištiti uz pomoć tehnoloških rješenja. 

Regulatorni okvir za certificiranje uklanjanja ugljika

Sad i ubuduće moramo povećati uklanjanje ugljika, i u zemljišnom sektoru i u industriji. Poboljšanje praćenja, izvješćivanja i provjere uklanjanja ugljika prvi je temeljni korak kojim se omogućuju stabilna tržišta i regulatorna upotreba certifikata o uklanjanju ugljika. Za sekvestraciju ugljika u poljoprivredi i industrijske projekte u kojima se danas ulaže u uklanjanje ugljika trebalo bi predvidjeti pouzdan budući okvir za obračun i certificiranje kojim se osiguravaju usporedivost i priznavanje mjera koje već provodimo u praksi. 

Komisija je u tu svrhu predložila regulatorni okvir EU-a za certificiranje uklanjanja ugljika. Okvir za certifikaciju pomoći će osigurati transparentnu identifikaciju sekvestracije ugljika u poljoprivredi i industrijskih rješenja kojima se ugljik nedvojbeno uklanja iz atmosfere. 

Komisija se u radu na okviru za certifikaciju oslanja na pomoć Stručne skupine za uklanjanje ugljika