Skip to main content
Climate Action

Portal dla przedsiębiorstw

Wykorzystanie substancji zubożających warstwę ozonową – licencje i sprawozdawczość w UE

Import i eksport substancji zubożających warstwę ozonową, a także ich produkcja do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych podlegają wymogowi uzyskania licencji.

Tego rodzaju działalność, podobnie jak niszczenie substancji zubażających warstwę ozonową oraz stosowanie ich jako substratów i czynników ułatwiających procesy chemiczne, również podlega rocznym wymogom w zakresie sprawozdawczości.

Produkcja substancji zubożających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych podlega również wymogom rejestracji.

W tym celu należy skorzystać z jednego z dwóch systemów informatycznych. Są to: system wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową (licencje i sprawozdawczość) i rejestr LabODS (zastosowania laboratoryjne i analityczne).

System wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową

Kiedy korzystać z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową? Jak korzystać z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową?

Zaloguj się do systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową, aby:

  • złożyć wniosek o licencję na import lub eksport substancji zubażających warstwę ozonową
  • złożyć wniosek o zezwolenie na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową
  • złożyć wniosek o przyznanie kwot substancji zubażających warstwę ozonową
  • wypełnić sprawozdanie roczne na temat zużycia substancji zubożających warstwę ozonową.

Instrukcje dotyczące korzystania z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową:

Więcej informacji na temat systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową można znaleźć w instrukcjach

Rejestr LabODS

Oświadczenia LabODS dotyczące substancji zubażających warstwę ozonową do celów laboratoryjnych i analitycznych są wymagane od:

  • użytkowników końcowych substancji zubażających warstwę ozonową w laboratoriach
  • dystrybutorów działających w obrębie UE, którzy wprowadzają na rynek substancje zubożające warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.
Kiedy korzystać z rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych? Jak korzystać z rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych?

Zaloguj się do rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych labODS, aby:

  • uzyskać numer labODS
  • zaktualizować istniejące oświadczenie labODS.

Instrukcje dotyczące rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych:

  • Więcej informacji na temat rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych można znaleźć w instrukcjach.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE a unijne przepisy w dziedzinie licencji na import i eksport

Okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r. Od tamtej pory zastosowanie ma umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, w tym protokół w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, ma zastosowanie od 1 lutego 2020 r.

W ramach protokołu wysyłki substancji zubożających warstwę ozonową z UE-27 lub Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii i odwrotnie wymagają pozwolenia na import lub eksport.

W związku z tym 31 grudnia 2020 r. konta przedsiębiorstw z siedzibą w Wielkiej Brytanii zostały wyłączone zarówno w systemie licencjonowania substancji zubożających warstwę ozonową, jak i w rejestrze labODS. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Irlandii Północnej utrzymują konta w obu systemach.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które obejmuje obowiązek składania sprawozdań w fazie przejściowej (np. w 2020 r.), nadal mają dostęp do swoich wcześniejszych licencji. Zgodnie z art. 27 rozporządzenia w sprawie ozonu muszą przedstawić sprawozdanie ze swoich działań związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową w 2020 r. do 31 marca 2021 r.