Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Climate Action

Δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Η μείωση των εκπομπών δεν είναι αρκετή. Για να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα, θα πρέπει επίσης να δεσμεύουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποθηκεύουμε άνθρακα.