Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Climate Action

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γενικές πληροφορίες

Για ερωτήσεις σχετικά με τη δράση της ΕΕ για το κλίμα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct ή καλέστε χωρίς χρέωση1 το 00 800 6 7 8 9 10 11 από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, και θα μιλήσετε με τηλεφωνητή στη γλώσσα σας.

Ταχυδρομική διεύθυνση

EUROPEAN COMMISSION
DG Climate Action
B-1049 BRUSSELS

Ενωσιακό μητρώο

Για ερωτήσεις σχετικά με το ενωσιακό μητρώο, επικοινωνήστε με το κράτος μέλος στο οποίο έχετε ή θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό.

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1 Έχετε υπόψη ότι:

  1. ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν πρόσβαση σε αριθμούς 00800 ή μπορεί να χρεώνουν τέλη.
  2. σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρεώνεται τέλος κατά την κλήση του αριθμού από συνδρομητικά τηλέφωνα ή από ξενοδοχεία.
  3. από οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να καλείτε στο (+ 32) 2.299.96.96. Ισχύουν κανονικά τηλεφωνικά τέλη.