Skip to main content
Climate Action

Smaoinigh roimh thiomáint

Ní hamháin go ndéanann sé maitheas duit a bheith ag siúl; agus cabhraíonn sé leis an gcomhshaol freisin. Mar sin féin, bíonn orainn ar fad modh iompair a úsáid – chun dul ar obair, cuairt a thabhairt ar an teaghlach nó ar chairde, dul ag taisteal – mar sin tá sé tábhachtach go ndéanfaimid na roghanna cearta le cabhrú chun astaíochtaí CO2 a laghdú.

Is é an t-iompar is cúis le thart ar aon cheathrú de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa uile san Eoraip. Agus an raibh a fhios agat gur ó ghníomhaíochtaí iompair daoine, amhail tiomáint chun na hoibre nó eitleán a thógáil le dul ar saoire, a thagann níos mó ná leath na n-astaíochtaí CO2 ó theaghlaigh an Aontais?

Déan roghanna cliste

mobility_01_en
 • Fág do charr sa bhaile. Le gach lítear breosla a dhóitear in inneall cairr, scaoiltear níos mó ná 2 kg CO2. Ciallaíonn sé sin go scaoiltear níos mó ná 100 kg CO2 isteach san atmaisféar ó umar breosla an ghnáthchairr!
 • An rothaíocht, an córas iompair phoiblí, seirbhísí carr-roinnte agus comhroinnte carranna, is bealaí maithe eile iad sin chun taisteal timpeall. Ar ndóigh, is é an siúl an modh iompair is glaise ar fad!
 • Tóg an traein. Má bhíonn duine amháin ag taisteal ina aonar i gcarr, cruthaítear 3 huaire níos mó astaíochtaí CO2 in aghaidh an chiliméadair ná mar a chruthófaí dá mbeadh sé ag taisteal i dtraein.
 • Fiosraigh roghanna malartacha ar eitleán a thógáil. Is í an eitilt an fhoinse astaíochtaí CO2 is mó fás san earnáil iompair. Smaoinigh ar an traein a thógáil má bhíonn turas cúpla céad ciliméadar nó níos lú le déanamh agat.

Más gá duit tiomáint...

  mobility_02_en.gif
  • An dóigh a mbíonn tú ag tiomáint, bíonn tionchar mór aige sin ar an méid breosla a úsáideann do charr agus ar an méid CO2 a astaíonn sé. Bealach simplí chun an éifeachtúlacht breosla a fheabhsú is ea coscánú agus luathú nach bhfuil gá leo a sheachaint, sin agus go leor aeir a choinneáil i do bhoinn.
  • Bain an raca dín mura bhfuil sé á úsáid. Méadaíonn raca dín atá folamh ídiú breosla agus astaíochtaí CO2 suas le 10% mar gheall ar chúltarraingt aeraidinimice.
  • Carr nua á cheannach agat? Roghnaigh ceann atá tíosach ar bhreosla. Bíonn ar gach monaróir carranna astaíochtaí CO2 agus ídiú breosla a charranna a thaispeáint i seomraí taispeántais agus ar fhógraí san Aontas.

  Bí glas agus tú ag taisteal

   mobility_03_en.gif
   • Smaoinigh ar astaíochtaí CO2 do thurais a chúiteamh. Ríomhfaidh go leor comhlachtaí taistil agus eagraíochtaí eile na hastaíochtaí atá cruthaithe agat agus déanfaidh siad méid comhfhreagrach a infheistiú i dtogra a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite nó leis an gcomhshaol, mar shampla.
   • Cén fáth nach mbainfeá triail as an éiceathurasóireacht? Is féidir leat cuardach a dhéanamh i gCatalóg Éicilipéad an Aontais de Lóistín do Thurasóirí.