Skip to main content
Climate Action

Šetrenie vodou

Vodu používajte zodpovedne. Sladká voda tvorí len 2,5 % z celkového objemu vody na Zemi. Z toho viac ako dve tretiny vo forme ľadovcov.

water_01_en
  • Zníženie spotreby teplej vody šetrí energiu a peniaze! Na zníženie spotreby vody nainštalujte prevzdušnené vodovodné kohútiky a sprchové hlavice.
  • Počas umývania zubov kohútik zatvorte. Z tečúceho kohútika prídete až o osem litrov vody za minútu!
  • Ak kohútik kvapká, opravte ho. Inak môžete strácať až liter vody za hodinu, čo by za týždeň naplnilo celú vaňu.
  • Skontrolujte, či vám nepreteká voda na záchode. V nesprávne fungujúcom záchode môže pretiecť 200 litrov vody za deň. Týmto množstvom môžete 50-krát spláchnuť.
  • Rastliny polievajte neskoro večer alebo skoro ráno, keď sa voda pomalšie vyparuje.
  • Používajte termosku. Zohrejte si len toľko vody na horúci nápoj, koľko potrebujete, alebo zvyšok vylejte do termosky, aby ste mali teplú vodu na ďalší pohár.