Preskoči na glavno vsebino
Climate Action

Uporabimo ponovno in reciklirajmo!

Odpadki ne onesnažujejo samo zraka, podtalnice in tal – zaradi njih je v atmosferi več CO2 in metana, kar povečuje podnebne spremembe.

V EU se povečuje količina odpadkov, na leto zdaj ustvarimo približno tri milijarde ton odpadkov. V vsej EU ponovno uporabimo ali recikliramo samo 40 % gospodinjskih odpadkov.

Ponovna uporaba

reuse_01_en
 • Uporabimo že uporabljen papir. Za zapiske ali pripravo nakupovalnega seznama namesto novega uporabimo drugo stran že uporabljenega lista papirja.
 • Podarimo staro električno opremo, denimo šolam ali krajevnim domom, kjer jo lahko ponovno uporabijo.
 • Kupujmo polnilne baterije, ki jih lahko ponovno uporabimo. Ob koncu njihove življenjske dobe jih ne pozabimo reciklirati.
 • Zamenjajmo, prodajmo ali podarimo oblačila, pohištvo in gospodinjske predmete, ki jih ne potrebujemo več. Ne kupujmo novih predmetov, lahko si sposodimo ali kupimo že rabljeno blago.

Recikliranje

  reuse_02_en.gif
  • Z recikliranjem prihranimo energijo in zmanjšamo emisije. Z recikliranjem ene aluminijaste pločevinke lahko prihranimo 90 % energije, ki je potrebna za izdelavo nove. Če recikliramo 1 kg papirja, namesto da ga odpeljemo na odpad, preprečimo skoraj 1 kg emisij CO2 ter emisij metana.
  • Preverimo, katere vrste odpadkov lahko recikliramo v našem kraju. Ločujmo steklo, papir, plastiko in pločevinke od preostalih odpadkov. Obrati za recikliranje lahko zdaj sprejmejo vedno več plastičnih odpadkov – pozanimajmo se v našem kraju!
  • Elektronskih naprav ne mečimo v smeti. Elektronski izdelki vsebujejo dragocene surovine in materiale, ki jih lahko recikliramo, vključno s kovinami, plastiko in steklom, za katere je potrebno veliko energije pri pridobivanju in pridelavi. Odnesimo jih v lokalno zbirališče ali jih vrnimo prodajalcu.
  • Reciklirajmo avtomobilski akumulator, kadar kupimo novega. Tudi stare gume lahko običajno recikliramo.
  • Kompostirajmo. Organske odpadke – denimo sadje in zelenjavo, jajčne lupine in ostanke kave – je bolje uporabiti za domači kompost, kot da končajo na odlagališču. V kompostu se na zraku odpadki razgradijo v naravno gnojilo. Na odlagališču pa zaradi pomanjkanja zraka fermentirajo in sproščajo močan toplogredni plin metan.