Skip to main content
Climate Action

Opätovné použitie a recyklácia

Odpad nielen znečisťuje vzduch, podzemnú vodu a pôdu, ale uvoľňuje do atmosféry CO2 a metán, čím prispieva k zmene klímy.

Množstvo odpadu vyprodukované v EÚ rastie a v súčasnosti predstavuje okolo tri miliardy ton ročne. V súčasnosti sa v rámci celej EÚ opätovne použije alebo zrecykluje iba 40 % odpadu z domácností.

Opätovné použitie

reuse_01_en
 • Opätovne používajte papier. Ak si potrebujete niečo zaznačiť alebo napísať nákupný zoznam, použite zadnú stranu už popísaného papiera namiesto nového.
 • Darujte staré elektrické zariadenia, napríklad školám alebo komunitným centrám.
 • Kupujte dobíjateľné batérie, ktoré možno po dobití znova použiť. Nezabudnite batérie po skončení ich životnosti zrecyklovať!
 • Vymeňte, predajte alebo darujte oblečenie, nábytok a potreby do domácnosti, ktoré už nepotrebujete. Namiesto kupovania nových vecí, zvážte požičanie, prenájom alebo nákup vecí z druhej ruky.

Recyklácia

  reuse_02_en.gif
  • Recyklácia šetrí energiu a emisie. Recykláciou jednej hliníkovej plechovky sa môže ušetriť 90 % energie potrebnej na výrobu novej. Recykláciou 1 kg papiera namiesto jeho vyhodenia sa zabráni uvoľneniu takmer 1 kg emisií CO2, ako aj emisií metánu.
  • Zistite, aké druhy odpadu sa vo vašej oblasti recyklujú. Separujte sklo, papier, plast a plechovky od zvyšného odpadu. Recyklačné zariadenia v súčasnosti vedia spracovať čoraz viac druhov plastov – zistite si viac informácií.
  • Nevyhadzujte elektronické zariadenia. Elektronické výrobky sú vyrobené z cenných zdrojov a materiálov, ktoré sa môžu recyklovať, vrátane kovov, plastov a skla. Ich získavanie a výroba si vyžadujú energiu. Odneste ich do najbližších zberných surovín alebo naspäť predajcovi.
  • Zrecyklujte starú automobilovú batériu, keď potrebujete novú. Staré pneumatiky sa takisto môžu zvyčajne recyklovať.
  • Kompostujte. Pre váš organický odpad, ako sú ovocie a zelenina, škrupiny alebo káva je oveľa lepším miestom domáci kompostovač ako skládka odpadu. V kompostovači, ktorý je na vzduchu, sa odpad rozkladá a stane sa z neho prírodné hnojivo. Na skládke, kde nie je vzduch, odpad kvasí a uvoľňuje silný skleníkový plyn, metán.