Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Climate Action

Athúsáid agus athchúrsáil!

Ní hamháin go dtruaillíonn dramhaíl an t-aer, an screamhuisce agus an ithir – scaoileann sí CO2 agus meatán san atmaisféar freisin, rud a chuireann leis an athrú aeráide.

Tá fás ag teacht ar an méid dramhaíola a ghintear san Aontas gach bliain, agus thart ar 3 bhilliún tonna dramhaíola á cruthú in aghaidh na bliana faoi láthair. Ní dhéantar athúsáid ná athchúrsáil ach ar thart ar 40% den dramhaíl tí faoi láthair san Aontas ar fad.

Athúsáid

reuse_01_en
 • Athúsáid páipéar. Úsáid cúl bileoige páipéir úsáidte i gcomhair obair gharbh nó liosta siopadóireachta, seachas bileog bhán.
 • Bronn seanghléasanna leictreonacha ar scoileanna nó ar ionaid phobail, mar shampla, ionas gur féidir le daoine eile iad a athúsáid.
 • Ceannaigh cadhnraí in-athluchtaithe, ar féidir iad a athúsáid le haghaidh níos mó ná timthriall luchtaithe amháin. Ná déan dearmad do cheallraí a athchúrsáil nuair a bheidh a saolré istigh!
 • Babhtáil, díol nó bronn éadaí, troscán agus míreanna tí nach dteastaíonn uait níos mó. In áit rud nua a cheannach smaoinigh ar é a fháil ar iasacht, ar cíos nó é a cheannach ar athlámh.

Athchúrsáil

  reuse_02_en.gif
  • Spáráiltear fuinneamh agus laghdaítear astaíochtaí le hathchúrsáil. Ach canna alúmanaim a athchúrsáil, spáráiltear 90% den fhuinneamh is gá chun ceann nua a tháirgeadh. Agus má dhéantar 1 kg páipéir a athchúrsáil seachas a chur chuig líonadh talún, coiglítear beagnach 1 kg d'astaíochtaí CO2 agus meatáin.
  • Faigh amach cineál dramhaíola is féidir a athchúrsáil i do cheantar. Ná déan dearmad gloine, páipéar, plaistigh agus cannaí a dheighilt ón gcuid eile den dramhaíl. Tá áiseanna athchúrsála in ann glacadh le níos mó agus níos mó cineálacha plaistigh faoi láthair – cuir ceist ar d’áiseanna féin chun tuilleadh sonraí a fháil.
  • Ná caith gléasanna leictreonacha amach. Déantar táirgí leictreonacha as acmhainní agus ábhair luachmhara in-athchúrsáilte, miotail, plaistigh, agus gloine ina measc, a bhfuil fuinneamh ag teastáil chun iad a bhaint agus a mhonarú. Tabhair chuig ionad bailithe áitiúil nó ar ais chuig an miondíoltóir iad.
  • Athchúrsáil ceallra do chairr má bhíonn ceann nua uait. Is féidir seanbhoinn a athchúrsáil chomh maith.
  • Déan múiríniú. Is fearr i bhfad do dhramhaíl orgánach – amhail torthaí agus glasraí, blaoscanna uibhe nó dríodar caife – a chur le carn múirín sa bhaile ná chuig líonadh talún. Ar charn múirín atá nochta don aer, lobhann an dramhaíl agus déanfar leasachán nádúrtha de. I líonadh talún, gan aer, coipeann an dramhaíl orgánach sin agus astaítear meatán, gás ceaptha teasa láidir.