Põhisisu juurde
Climate Action

Korduskasutus ja ringlussevõtt

Jäätmed ei tekita mitte üksnes CO2 ja metaani, vaid saastavad ka õhku, põhjavett ning pinnast. See aga soodustab kliimamuutusi.

ELis tekib jäätmeid üha rohkem ning praegu on neid ligikaudu 3 miljardit tonni aastas. ELis tervikuna korduskasutatakse või võetakse kodumajapidamisjäätmetest ringlusesse ainult 40%.

Taaskasutus

reuse_01_en
 • Korduskasutage paberit. Mustandi või ostunimekirja tegemiseks kasutage puhta lehe asemel juba kasutatud paberilehe teist poolt.
 • Annetage vanad elektriseadmed näiteks koolidele või kogukonna keskustele, et teised saaksid neid korduskasutada.
 • Ostke laetavad patareid, mida saab mitu korda uuesti täis laadida. Ärge unustage kasutuskõlbmatuks muutunud patareisid õigete jäätmete hulka sorteerida!
 • Vahetage, müüge või annetage riideid, mööblit või muid kodumajapidamises olevaid tooteid, mida te ise enam ei vaja. Uute ostmise asemel võiksite hoopis, laenata, üürida või osta kasutatud kaupu.

Ringlussevõtt

  reuse_02_en.gif
  • Ringlussevõtt säästab energiat ja vähendab heitkoguseid. Ühe alumiiniumpurgi korduskasutamisega saab säästa 90% energiast, mis kulub uue purgi tootmiseks. 1 kg paberi ümbertöötlemisega (prügilasse ladestamise asemel) hoitakse ära peaaegu 1 kg CO2 paiskamine atmosfääri ning ka vastav metaaniheide.
  • Tehke kindlaks, milliseid jäätmeid saab teie piirkonnas sorteerida. Eraldage kindlasti klaas, paber, plast ja metallpurgid ülejäänud jäätmetest. Jäätmete kogumispunktidesse saab nüüd viia üha mitmesugusemat liiki plasti – uurige välja, mida võtab vastu teie kogumispunkt.
  • Ärge visake ära elektroonilisi seadmeid. Elektroonilisi seadmeid valmistatakse väärtuslikest materjalidest, mida saab ringlusse võtta. Nende hulgas on metallid, plastid ja klaas, mille saamiseks kulub palju energiat – näiteks tootmisel või kaevandamisel. Viige need kohalikku kogumispunkti või tagasi müüjale.
  • Andke oma vana autoaku ümbertöötamiseks. Ka vanu rehve on tavaliselt võimalik ringlusse võtta.
  • Kompostige. Orgaanilisi jäätmeid, nagu puu- ja köögiviljad, munakoored või kohvipaks, on parem komposteerida, kui viia prügilasse. Kompostihunnikus, millele õhk ligi pääseb, lagunevad jäätmed looduslikuks väetiseks. Prügilas lähevad need õhupuuduse tõttu käärima ning eraldavad metaani, mis on võimas kasvuhoonegaas.