Skip to main content
Climate Action

Affald forurener ikke blot luften, grundvandet og jorden – det udleder også CO2 og metan i atmosfæren, og det medvirker til klimaforandringer.

Affaldsmængden i EU vokser og er nu på omkring 3 milliarder ton om året. I EU som helhed er det kun 40 % af husholdningsaffaldet, der i øjeblikket genbruges eller genvindes.

Genanvendelse

reuse_01_en
 • Genanvend papir. Brug bagsiden af dit brugte papir til kladder eller indkøbslister i stedet for at tage et nyt stykke.
 • Giv dine gamle elektriske apparater væk, f.eks. til skoler eller lokalcentre, så andre kan bruge dem.
 • Køb genopladelige batterier, som kan bruges flere gange. Og husk at aflevere dine gamle batterier, når de ikke virker længere!
 • Byt, sælg eller doner tøj, møbler og husholdningsgenstande, du ikke længere har brug for. I stedet for at købe nyt, så overvej at låne, leje eller købe brugt.

Genbrug

  reuse_02_en.gif
  • Genindvinding sparer energi og emissioner. Det koster 90 % mindre energi at genbruge f.eks. en øldåse end at producere en ny. Ved at genbruge 1 kilo papir i stedet for at smide det ud undgår man udledning af næsten 1 kilo CO2 samt metanudledninger.
  • Se, hvilke slags affald, der kan genindvindes i dit område. Husk at sortere glas, papir, plastik og dåser fra resten af dit affald. Genbrugsstationerne kan nu modtage stadig flere slags plastik. Se, hvad din egen modtager.
  • Smid ikke elektronisk udstyr i skraldespanden. Elektronisk udstyr fremstilles af værdifulde råstoffer og materialer, der kan genanvendes, herunder mineraler, plastik og glas, som alle kræver energi for at udvinde og fremstille. Indlevér det ved et lokalt indsamlingssted eller hos forhandleren.
  • Send dit bilbatteri til genbrug, når du har brug for et nyt. Gamle bildæk kan normalt også genanvendes.
  • Kompostér. Det er meget bedre at lade dit organiske affald – som frugt og grøntsager, æggeskaller eller kaffegrums – ende i en kompostbunke derhjemme end på en losseplads. I en kompostbunke, som udsættes for luft, nedbrydes affaldet og bliver til et naturligt gødningsmiddel. På en losseplads uden luft vil det gære og udlede metan, som er en kraftig drivhusgas.