Přejít na hlavní obsah
Climate Action

Opětovné použití a recyklace

Netříděný odpad neznečišťuje pouze ovzduší, podzemní vodu a půdu, ale uvolňuje se z něj rovněž CO2 a metan, které přispívají ke změně klimatu.

Množství odpadu vyprodukovaného v EU neustále roste a nyní dosahuje přibližně 3 miliardy tun ročně. V Unii jako celku se v současné době znovu používá nebo recykluje pouze 40 % odpadu z domácností.

Opětovné použití

reuse_01_en
 • Využijte každý kousek papíru. Pro poznámky nebo seznam věcí, co potřebujete koupit, stačí použit zpola popsaný či potištěný list papíru.
 • Darujte vyřazená elektrická zařízení do škol či komunitních center, kde je ještě mohou využít.
 • Kupujte akumulátorové baterie, které lze opakovaně nabíjet. Na konci jejich životnosti nezapomeňte baterie recyklovat.
 • Vyměňte, prodejte nebo darujte oblečení, nábytek a domácí spotřebiče, které již nepotřebujete. Místo nákupu nových věcí, zvažte vypůjčení, pronájem či koupi z druhé ruky.

Recyklace

  reuse_02_en.gif
  • Díky recyklaci se šetří energie a snižují emise. Recyklací jedné hliníkové plechovky ušetříte 90 % energie, která je nutná k výrobě plechovky nové. Recyklací 1 kg papíru ušetříte téměř 1 kg emisí CO2 a emisí metanu, které by vznikly jeho skládkováním.
  • Zjistěte si, které druhy odpadu se dají recyklovat ve vašem okolí. Nezapomeňte třídit sklo, papír, plasty a plechovky. Recyklační zařízení jsou nyní schopna zpracovávat více druhů plastů.
  • Nevyhazujte elektronická zařízení. Vyrábějí se totiž z cenných surovin a materiálů, které lze recyklovat (kovů, plastů a skla), a k jejichž těžbě a zpracování je zapotřebí spousta energie. Odneste je do sběrny odpadu nebo zpět do obchodu, kde jste je koupili.
  • Recyklujte starou baterii z auta. Obvykle lze také recyklovat staré pneumatiky.
  • Kompostujte. Organický odpad – ovoce, zelenina, skořápky vajec nebo kávová usazenina – má lepší využití na kompostu doma než na skládce. Na kompostu k nim může vzduch, což usnadňuje jejich rozklad a přeměnu na přírodní hnojivo. Na skládce organický odpad bez přístupu vzduchu fermentuje a produkuje významný skleníkový plyn metan.