Направо към основното съдържание
Climate Action

Използвайте повторно и рециклирайте!

Отпадъците не само замърсяват въздуха, почвата и подпочвените води, но също така отделят CO2 и метан в атмосферата и така допринасят за изменението на климата.

Количеството отпадъци, генерирано в ЕС, расте и в момента е около 3 милиарда тона годишно. В ЕС като цяло едва 40 % от битовите отпадъци понастоящем се използват повторно или се рециклират.

Използвайте повторно

reuse_01_en
 • Използвайте повторно хартията. Съставяйте чернови или списъци за пазаруване на гърба на използван лист хартия вместо на нов.
 • Дарявайте старите електроуреди — например на училища или читалища, за да могат други хора да ги използват.
 • Купувайте акумулаторни батерии, които могат да се презареждат многократно. Не забравяйте да рециклирате батериите, след като достигнат края на жизнения си цикъл!
 • Заменяйте, продавайте или дарявайте дрехи, мебели и домакински принадлежности, от които не се нуждаете повече. Вместо да купувате нови вещи, помислете дали не можете да ги вземете назаем или под наем или да ги купите втора ръка.

Рециклирайте

  reuse_02_en.gif
  • Рециклирането спестява енергия и емисии. Рециклирането на една алуминиева кутийка спестява 90 % от енергията, необходима за производството на нова. Като рециклирате 1 кг хартия — вместо да я изхвърлите — избягвате почти 1 кг емисии на CO2, както и емисии на метан.
  • Проверете какви видове отпадъци се рециклират там, където живеете. Не забравяйте да отделяте стъклото, хартията, пластмасата и металните кутийки от останалите отпадъци. Съоръженията за рециклиране днес приемат все повече видове пластмаси — проверете във вашето за повече подробности.
  • Не изхвърляйте електронни устройства. За направата на електронни продукти се използват ценни ресурси и материали, които могат да бъдат рециклирани, включително метали, пластмаси и стъкло. За добива и производството на всички тях е необходима много енергия. Занесете устройствата си в местните пунктове за събиране или в магазина.
  • Рециклирайте акумулатора на вашия автомобил, когато ви е нужен нов. Старите гуми обикновено също се рециклират.
  • Компостирайте. Вашите органични отпадъци — като плодове и зеленчуци, обелки от яйца или утайка от кафе — са по-полезни като компост, отколкото на сметището. В купчината компост, изложена на въздействието на въздуха, отпадъците се разлагат и се превръщат в естествен тор. На сметището, където няма въздух, те ферментират и отделят метан — газ със силен парников ефект.