Skip to main content
Climate Action

Klimatsmart på jobbet

Oavsett var du jobbar finns det många enkla saker du kan göra för att spara resurser och energi och minska utsläppen.

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) hjälper företag och organisationer i hela världen att bedöma och förbättra sin miljöprestanda.

work_01_en
  • Använd din egen kopp i stället för plast- eller pappersmuggar. Om du dricker två koppar kaffe om dagen sparar du cirka 500 plastmuggar om året.
  • Skriv inte ut i onödan. Tänk efter om du verkligen behöver skriva ut ett dokument eller mejl. Om du måste skriva ut ett dokument, skriv ut på båda sidor.
  • Stäng av datorn och skrivaren på natten och helgen. Och kolla datorns inställningar – det ska finnas energisparalternativ.
  • Köp storpack. Gå samman med kollegorna för att köpa större förpackningar med kaffe, te, socker och mjölk i stället för portionsförpackningar. Det blir billigare och minskar avfallet.
  • Försök att minska på jobbresorna genom videokonferenser eller andra distansmöten.
  • Fråga chefen om det har gjorts en energibesiktning av byggnaden. Enkla energisparåtgärder, t.ex. rörelseaktiverad belysning, kan avsevärt minska energikostnaden.