Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Climate Action

Oifig neamhdhíobhálach don aeráid

Cibé áit a n-oibríonn tú, is iomaí gníomh simplí is féidir leat a dhéanamh chun acmhainní, fuinneamh agus astaíochtaí a choigilt.

Is féidir le comhlachtaí agus eagraíochtaí, san Eoraip agus ar fud an domhain, a bheith páirteach i Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht an Aontais (‘EMAS’), chun cabhrú leo measúnú agus feabhsú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil siad ag feidhmiú ó thaobh an chomhshaoil de.

work_01_en
  • Úsáid do chupán féin, seachas cupáin aon uaire phlaisteacha nó pháipéir. Má ólann tú 2 chupán caife sa lá le do chupán féin, úsáidfear thart ar 500 cupán aon uaire níos lú sa bhliain.
  • Smaoinigh roimh phriontáil. Sula bpriontálfaidh tú doiciméad nó ríomhphost, cuir ceist ort féin an gá duit é sin a dhéanamh dáiríre, agus mol do dhaoine eile a machnamh a dhéanamh freisin. Más gá duit doiciméad a phriontáil, priontáil ar an dá thaobh den pháipéar.
  • Múch do ríomhaire agus printéirí san oíche agus ag an deireadh seachtaine. Agus seiceáil socruithe do ríomhaire – ba cheart go mbeadh roghanna spárála cumhachta ann is féidir leat a úsáid.
  • Ceannaigh ar an mórchóir. Déan moladh coimeádáin mhóra a cheannach a úsáidfidh gach duine in ionad paicéid aonair caife, siúcra, uachtair agus tae. Tá sin níos saoire agus laghdaítear dramhaíl leis.
  • Bain triail as an taisteal oibre a laghdú trí theileachomhdhálacha nó roghanna cianchruinnithe eile.
  • Fiafraigh de do bhainisteoir an ndearnadh iniúchadh fuinnimh ar d’fhoirgneamh. Is féidir billí a laghdú go suntasach, trí ghníomhaíochtaí bunúsacha chun fuinneamh a spáráil, amhail soilsiú brathlasta.