Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action

Щадящ климата офис

Където и да работите, можете да предприемете някои обикновени действия, за да помогнете за спестяване на ресурси, енергия и емисии.

Предприятия и организации от Европа и целия свят могат да използват Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS), за да оценяват и подобряват своите екологични резултати.

work_01_en
  • Използвайте своя собствена чаша вместо пластмасовите или хартиените чаши за еднократна употреба. По този начин, ако пиете две кафета на ден, ще изхвърляте 500 чашки по-малко годишно.
  • Помислете, преди да разпечатате. Помислете дали наистина е нужно да разпечатвате даден документ или електронно писмо и приканвайте другите да правят същото. Ако трябва да разпечатате документ, използвайте двете страни на хартията.
  • Изключвайте компютъра и принтера през нощта и през почивните дни. Проверете също настройките на вашия компютър — най-вероятно има енергоспестяващи опции, които можете да използвате.
  • Купувайте в по-големи опаковки. Предложете вместо малки пакетчета кафе, захар, чай и сметана да се използват по-големи опаковки за обща употреба. Така е по-евтино и се намаляват отпадъците.
  • Опитайте да пътувате по-малко по работа, като използвате видеоконференции или други възможности за срещи от разстояние.
  • Попитайте шефа си дали сградата, в която работите, е преминала енергиен одит. Обикновени мерки за икономия на енергия, като осветление, задействано от сензори за движение, могат значително да намалят сметките за енергия.