Skip to main content
Climate Action

Klimatet och du

Klimatförändringarna påverkar oss alla och vi kan alla göra något för klimatet.

Jordens klimat förändras i allt snabbare takt. Orsaken är våra utsläpp av växthusgaser.

Effekterna märks i alla världsdelar och förutspås bli alltmer omfattande – med allvarliga konsekvenser för ekonomin och samhället.

För att hejda klimatförändringarna måste vi minska utsläppen av växthusgaser rejält. Vi måste också anpassa oss till de förändringar som ändå sker för att begränsa skadorna.

Klimatarbetet ger många fördelar. Det hjälper oss att spara energi, förbättra luften, trygga vår energiförsörjning och skapa tillväxt och jobb.

EU bekämpar klimatförändringarna genom en ambitiös politik på hemmaplan och ett nära samarbete med internationella partner.

Alla i samhället behövs för att skapa en bättre framtid. Alla kan bidra!