Skip to main content
Climate Action

Podnebne spremembe in vi

Podnebne spremembe zadevajo vse nas in vsi lahko nekaj storimo za podnebje.

Naš planet se sooča z veliki in pospešenimi podnebnimi spremembami, ki jih zaradi človekovih dejavnosti povzročajo toplogredni plini.

Učinke podnebnih sprememb občutijo na vseh celinah. Pričakuje se, da se bodo še okrepili, kar bo močno prizadelo naša gospodarstva in družbe.

Da se stanje ne bi še poslabšalo in da bi omejili škodo zaradi podnebnih sprememb, moramo močno zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter se prilagoditi sedanjemu stanju in pripraviti na prihodnost.

Podnebni ukrepi prinašajo številne koristi. Pomagajo pri varčevanju z energijo, izboljšanju kakovosti zraka, zagotavljanju oskrbe z energijo ter ustvarjanju rasti in delovnih mest.

EU se bori proti podnebnim spremembam z izvajanjem ambicioznih politik v EU in s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji.

Vse gospodarske panoge in celotna družba imajo pomembno vlogo pri oblikovanju boljše prihodnosti. Vsakdo lahko prispeva!