Skip to main content
Climate Action

Cetățenii și schimbările climatice

Schimbările climatice ne privesc pe toți și fiecare dintre noi poate face ceva pentru a le limita.

Planeta se confruntă cu schimbări climatice majore și accelerate, cauzate de gazele cu efect de seră emise în cadrul activităților umane.

Efectele se fac simțite pe toate continentele și, conform previziunilor, vor deveni tot mai intense și vor afecta grav economiile și societățile.

Dacă vrem să le limităm, trebuie să reducem semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. În același timp, dacă vrem să minimizăm pagubele, trebuie să ne adaptăm la schimbările curente și viitoare.

Acțiunile de combatere a schimbărilor climatice au numeroase beneficii. Ne permit să consumăm mai puțină energie, să îmbunătățim calitatea aerului, să ne asigurăm aprovizionarea cu energie și să generăm creștere economică și noi locuri de muncă.

UE combate schimbările climatice prin politici interne ambițioase și printr-o cooperare strânsă cu partenerii internaționali.

Toate sectoarele economiei și ale societății pot schimba viitorul. Cu toții putem lupta pentru un viitor mai bun!