Skip to main content
Climate Action

Człowiek a zmiana klimatu

Zmiana klimatu dotyczy nas wszystkich i każdy może podjąć działania, aby jej przeciwdziałać.

Na naszej planecie tempo zmian klimatycznych znacznie przyspiesza z powodu gazów cieplarnianych emitowanych w związku z działalnością człowieka.

Skutki tego są odczuwalne na wszystkich kontynentach. Przewiduje się, że będą one coraz dotkliwsze i że poważnie odbiją się na naszych gospodarkach i społeczeństwach.

Musimy znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i dostosować się do zmian – zarówno tych, które zachodzą obecnie, jak i tych, które czekają nas w przyszłości – tak byśmy jak najmniej szkodzili środowisku.

Działania w dziedzinie klimatu przynoszą wiele korzyści. Pomagają zaoszczędzić energię, poprawić jakość powietrza, zagwarantować dostawy energii oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

UE przeciwdziała zmianie klimatu, realizując ambitną politykę na swoim terytorium i ściśle współpracując z partnerami międzynarodowymi.

Wszystkie sektory gospodarki i wszyscy członkowie społeczeństwa mają do odegrania ważną rolę w budowaniu lepszej przyszłości. Każdy może się do tego przyczynić!