Skip to main content
Climate Action

Klimaatverandering: een zaak van ons allemaal

De klimaatverandering gaat ons allemaal aan, en iedereen kan iets doen voor het klimaat.

Onze planeet ondergaat aanzienlijke en versnelde klimaatveranderingen als gevolg van broeikasgassen door menselijke activiteit.

De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar op alle continenten en zullen naar verwachting steeds heviger worden. Dat zal ernstige gevolgen met zich meedragen voor alle economieën en samenlevingen.

Om de klimaatverandering in te dammen, moeten we actie ondernemen en zo de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terugdringen. We moeten ons ook aanpassen aan de huidige en toekomstige veranderingen om de schade te beperken.

Klimaatacties hebben veel voordelen. Energie besparen, de luchtkwaliteit verbeteren, de energiebronnen veiligstellen en groei en werk creëren.

De EU bestrijdt klimaatverandering via ambitieus beleid en nauwe samenwerking met internationale partners.

Alle economische en maatschappelijke sectoren moeten bijdragen tot betere toekomst. Iedereen kan helpen!