Skip to main content
Climate Action

Klimata pārmaiņas un jūs

Klimata pārmaiņas uztrauc mūs visus, un ikviens var kaut ko darīt klimata labā.

Uz mūsu planētas ievērojami un paātrinātā tempā mainās klimats. Šo procesu izraisa siltumnīcefekta gāzes, kas rodas cilvēka darbības rezultātā.

Sekas jūtamas visos kontinentos, un tiek prognozēts, ka tās būs aizvien intensīvākas, ievērojami kaitējot mūsu ekonomikai un sabiedrībai.

Lai apturētu klimata pārmaiņu eskalāciju, mums ir ievērojami jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un jāpielāgojas gan pašreizējām, gan nākotnē gaidāmām pārmaiņām. Tā var mazināt kaitējumu.

Klimatrīcībai ir daudzas priekšrocības. Tā palīdz ietaupīt enerģiju, uzlabot gaisa kvalitāti, padara energoapgādi drošāku, kā arī rada izaugsmi un darbvietas.

ES cīnās pret klimata pārmaiņām, pašu mājās īstenojot vērienīgas rīcībpolitikas, bet aiz robežām cieši sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem.

Labākas nākotnes veidošanā ieguldījums ir jāsniedz visām ekonomikas nozarēm un sabiedrības grupām. Savu artavu var dot ikviens!