Skip to main content
Climate Action

Klimato kaita ir jūs

Visiems rūpi klimato kaita ir visi gali imtis klimatui naudingų veiksmų.

Mūsų planeta susiduria su juntama ir vis spartėjančia klimato kaita, kurią sukelia žmogaus veiklos išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

Poveikis juntamas visuose žemynuose. Prognozuojama, kad jis tik didės ir stiprės, o tai turės rimtų padarinių mūsų ekonomikai ir visuomenei.

Turime imtis veiksmų, kad galėtume sustabdyti klimato kaitą: gerokai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir prisitaikyti prie esamų bei būsimų pokyčių, siekiant apriboti žalą.

Klimato politikos nauda yra labai didelė. Ji padeda taupyti energiją, gerinti oro kokybę, užtikrinti energijos tiekimą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

ES kovoja su klimato kaita įgyvendindama plataus užmojo politiką viduje ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais.

Kuriant geresnę ateitį, turi dalyvauti visi ekonomikos ir visuomenės sektoriai. Prisidėti gali kiekvienas!