Skip to main content
Climate Action

Ilmastonmuutos ja sinä

Ilmastonmuutos koskee meitä jokaista, ja me kaikki voimme toimia ilmaston hyväksi.

Maapallon ilmasto muuttuu merkittävästi ja nopeasti. Ilmastonmuutoksen syynä ovat ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa, ja niiden ennustetaan voimistuvan, millä on vakavia seurauksia talouden ja yhteiskunnan kannalta.

Jotta ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä, meidän on ryhdyttävä toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja mukaudutaan nyt ja tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Ilmastotoimista on monenlaista hyötyä. Ne säästävät energiaa, parantavat ilmanlaatua, turvaavat energian toimitusvarmuutta ja luovat kasvua ja työpaikkoja.

EU torjuu ilmastonmuutosta harjoittamalla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa sekä Euroopassa että tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Kaikkien talouden ja yhteiskunnan alojen on osallistuttava paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon.