Skip to main content
Climate Action

Klimaforandringerne og dig

Klimaforandringerne berører os alle, og vi kan alle gøre en indsats for klimaet.

Overalt på jorden sker der en betydelig og accelereret ændring af klimaet på grund af drivhusgasudledning fra menneskelige aktiviteter.

Effekten mærkes på alle kontinenter og forventes at blive mere og mere intens med alvorlige konsekvenser for vores økonomi og samfund.

For at forhindre, at klimaforandringerne forværres, må vi gøre en indsats for at mindske udledningen af drivhusgasser betydeligt, og for at begrænse skaderne må vi tilpasse os de ændringer, der sker nu og fremover.

Der er mange fordele ved klimaindsatsen. Den sparer energi, forbedrer luftkvaliteten, giver en sikrere energiforsyning og skaber vækst og beskæftigelse.

EU bekæmper klimaforandringerne med ambitiøse politikker i Europa og i tæt samarbejde med internationale partnere.

Alle sektorer og samfundsgrupper skal være med til at skabe en bedre fremtid. Hver og én har vi noget at bidrage med!