Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action

Изменението на климата и вие

Изменението на климата засяга всички нас и всеки може да предприеме действия във връзка с климата.

На нашата планета се наблюдава значително и ускорено изменение на климата, причинено от парниковите газове, дължащи се на човешката дейност.

Ефектите от това се усещат на всички континенти и се очаква да стават все по-интензивни, с тежки последствия за нашите икономики и общества.

За да предотвратим влошаването на изменението на климата и да ограничим щетите, трябва да предприемем действия за значително намаляване на емисиите на парникови газове и за адаптиране към промените сега и в бъдеще.

Действията в областта на климата носят множество ползи. Те помагат за пестене на енергия, подобряване на качеството на въздуха, гарантиране на сигурността на енергийните доставки и създаване на растеж и работни места.

ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни политики в рамките на Съюза и тясно сътрудничество с международните партньори.

Всички сектори на икономиката и обществото играят роля за изграждането на по-добро бъдеще. Всеки може да даде своя принос!