Prejsť na hlavný obsah
Climate Action

Verejná podpora opatreniam na ochranu klímy

Podľa najnovšieho prieskumu Európskej komisie (Eurobarometer) sú Európania napriek pandémii ochorenia COVID-19 naďalej veľmi znepokojení v súvislosti so zmenou klímy a podporujú opatrenia v celej EÚ na zmiernenie jej dôsledkov.

Prieskum z roku 2021

support_2021_en.jpg

Hlavné zistenia prieskumu

  • Európski občania v súčasnosti považujú zmenu klímy za najzávažnejší problém, ktorému svet čelí.
  • Viac ako štvrtina Európanov (29 %) si za najzávažnejší problém, ktorému čelíme, vybrala zmenu klímy (18 %), zhoršenie stavu prírody (7 %) alebo zdravotné problémy spôsobené znečistením (4 %).
  • 93 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém, 78 % za veľmi vážny problém. 90 % respondentov – a najmenej tri štvrtiny v každom členskom štáte – súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, a zároveň by sa mali kompenzovať zvyšné emisie, aby sa hospodárstvo EÚ stalo do roku 2050 klimaticky neutrálnym.
  • 87 % si myslí, že EÚ by mala stanoviť ambiciózne ciele na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a podporovať energetickú efektívnosť.
  • 87 % Európanov súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy by mal byť prioritou v záujme zlepšenia verejného zdravia.
  • 92 % respondentov považuje za dôležité, aby ich vláda stanovila ambiciózne ciele na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov, a 87 % si myslí, že vláda by mala podporiť zlepšenie energetickej efektívnosti do roku 2030. Zároveň si 75 % myslí, že ich národné vlády nerobia dosť na boj proti zmene klímy.
  • 81 % občanov sa domnieva, že na prechod k čistej energii treba vynaložiť viac verejných finančných prostriedkov, aj keby to malo znamenať zníženie dotácií na fosílne palivá.

Posilnenie hospodárstva a zamestnanosti

75 % Európanov súhlasí s tým, že finančné prostriedky z plánu hospodárskej obnovy by sa mali investovať do nového zeleného hospodárstva. Viac ako osem z desiatich respondentov súhlasí s tým, že transfer odborných znalostí EÚ v oblasti čistých technológií do krajín mimo EÚ môže byť pre EÚ z hospodárskeho hľadiska prínosom (70 %), zatiaľ čo 78 % sa domnieva, že prijatie opatrení v oblasti zmeny klímy povedie k väčšej inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov v EÚ.

Veľká väčšina súhlasí s tým, že zníženie dovozu fosílnych palív z krajín mimo EÚ môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a hospodársky prospech EÚ (70 %).

Opatrenia verejnosti

96 % respondentov prijalo aspoň jedno konkrétne opatrenie na boj proti zmene klímy, z nich v rámci možností predovšetkým redukciu a recykláciu odpadu (75 % respondentov) a obmedzenie spotreby výrobkov na jedno použitie (59 %). Takmer jedna tretina podnikla kroky prispôsobením svojich stravovacích návykov, konkrétne nákupom a konzumáciou väčšieho množstva potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby (32 %) a nákupom a konzumáciou menšieho množstva mäsa (31 %).

Adaptácia na zmenu klímy

Šesť z desiatich respondentov (62 %) a väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch okrem jedného súhlasia s tým, že prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy môže mať pozitívne výsledky pre občanov v EÚ.

Úplné znenie správy a informácie o jednotlivých členských štátoch

Prečítajte si úplné znenie správy (zhrnutie) Informácia o postojoch k zmene klímy v krajinách v rámci celej EÚ:

 

Ďalšie informácie: Tlačová správa

Predchádzajúce prieskumy

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: júl 2019

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: júl 2017

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: november 2015

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: marec 2014

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: október 2011

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: december 2009

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: september 2008